Jump to content

Src Nedir Açık Kaynak Kod Ne İşe Yarar?


Recommended Posts

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Nedir?
 
5mh5bu1.jpg
 
 


Açık kaynaklı yazılım (OSS), telif hakkı sahibi kullanıcılara, yazılımı ve kaynak kodunu herkese ve herhangi bir amaçla kullanma, inceleme, değiştirme ve dağıtma hakları veren bir lisans altında yayınlanan bilgisayar yazılımıdır. Açık kaynaklı yazılımlar işbirliğine dayalı, halka açık bir şekilde geliştirilebilir. Açık kaynaklı yazılım, açık işbirliğinin belirgin bir örneğidir; bu, yetenekli herhangi bir kullanıcının çevrimiçi geliştirmeye katılabileceği ve olası katkıda bulunanların sayısını süresiz hale getirebileceği anlamına gelir. Kodu inceleme yeteneği, halkın yazılıma olan güvenini kolaylaştırır.
 

kz8obmx.png

Manjaro'nun Tarçın masaüstü ortamını gösteren bir ekran görüntüsü, Firefox'un MediaWiki, LibreOffice Writer, Vim, GNOME Hesap Makinesi, VLC ve Nemo dosya yöneticisini kullanarak Vikipedi'ye erişmesi, hepsi açık kaynaklı yazılımdır.


Açık kaynaklı yazılım geliştirme, tek bir şirketinkilerin ötesinde farklı bakış açıları sunabilir. Standish Group tarafından hazırlanan 2008 tarihli bir raporda , açık kaynaklı yazılım modellerinin benimsenmesinin tüketiciler için yılda yaklaşık 60 milyar dolar tasarruf sağladığı belirtildi.

Açık kaynak kodu, çalışmak için kullanılabilir ve yetenekli son kullanıcıların, web siteleri için kullanıcı komut dosyalarını ve özel stil sayfalarını etkinleştirmek için yazılımı kişisel ihtiyaçlarına göre benzer şekilde özelleştirmelerine ve nihayetinde değişikliği benzer tercihlere sahip kullanıcılar için bir çatal olarak yayınlamalarına ve potansiyel iyileştirmeleri hemen göndermelerine olanak tanır. çekme istekleri.

Tarihçesi:

Daha fazla bilgi için: Özgür ve açık kaynaklı yazılımın tarihçesi

1950'ler ve 1960'lar gibi bilgisayarın ilk günlerinde, programcılar ve geliştiriciler birbirlerinden öğrenmek ve bilgisayar alanını geliştirmek için yazılımları paylaştılar. Örneğin, Unix kullanıcılar için işletim sistemi kaynak kodunu içeriyordu. Sonunda, açık kaynak kavramı 1970-1980'lerde yazılım ticarileştirme tarafına geçti. Bununla birlikte, akademisyenler hala sık sık birlikte yazılım geliştirdiler. Örnekler, 1979'da TeX dizgi sistemi ile Donald Knuth ve GNU işletim sistemi ile 1983 yılında Richard Stallman'dır. 1997'de Eric Raymond, hacker topluluğunun ve özgür yazılım ilkelerinin yansıtıcı bir analizi olan Katedral ve Çarşı'yı yayınladı. Makale 1998'in başlarında çok dikkat çekti ve Netscape Communications Corporation'ı popüler Netscape Communicator Internet paketini özgür yazılım olarak yayınlamaya motive etmede bir faktördü. Bu kaynak kodu daha sonra SeaMonkey, Mozilla Firefox, Thunderbird ve KompoZer'in arkasındaki temel oldu.

Netscape'in eylemi, Raymond ve diğerlerini, Özgür Yazılım Vakfı'nın özgür yazılım fikirlerini ve algılanan faydalarını ticari yazılım endüstrisine nasıl getireceklerini keşfetmeye yönlendirdi. FSF'nin sosyal aktivizminin Netscape gibi şirketler için çekici olmadığı sonucuna vardılar ve yazılım kaynak kodunu paylaşmanın ve işbirliği yapmanın iş potansiyelini vurgulamak için özgür yazılım hareketini yeniden markalaştırmanın bir yolunu aradılar. Seçtikleri yeni terim, kısa süre sonra Bruce Perens, yayıncı Tim O'Reilly, Linus Torvalds ve diğerleri tarafından benimsenen "açık kaynak" idi. Açık Kaynak Girişimi, yeni terimin kullanımını teşvik etmek ve açık kaynak ilkelerini müjdelemek için Şubat 1998'de kuruldu.

Açık Kaynak Girişimi, yeni terimin kullanımını teşvik etmeye ve bağlı kaldığı ilkeleri müjdelemeye çalışırken, ticari yazılım satıcıları, serbestçe dağıtılan yazılım kavramı ve bir uygulamanın kaynak koduna evrensel erişim kavramı tarafından giderek daha fazla tehdit edildi. Microsoft Başkanı Jim Allchin, 2001 yılında "açık kaynak, fikri mülkiyetin bir yok edicisidir. Yazılım işi ve fikri mülkiyet işi için bundan daha kötü bir şey düşünemiyorum." Özgür ve açık kaynaklı yazılımlar geleneksel olarak özel yazılım geliştirmenin ana akımının dışında bir rol oynamış olsa da, Microsoft kadar büyük şirketler İnternet'te resmi açık kaynaklı varlık geliştirmeye başlamıştır . IBM, Oracle, Google ve State Farm, günümüzün rekabetçi açık kaynak pazarında ciddi bir kamu yararı olan şirketlerden sadece birkaçıdır. Şirketin FOSS'un geliştirilmesine ilişkin felsefesinde önemli bir değişiklik olmuştur.

Özgür yazılım hareketi 1983 yılında başlatıldı. 1998'de bir grup birey, özgür yazılım teriminin, iş dünyası için daha az belirsiz ve daha rahat olan bir ifade olarak açık kaynaklı yazılım (OSS) ile değiştirilmesini savundu. Yazılım geliştiricileri, yazılımlarını açık kaynaklı bir lisansla yayınlamak isteyebilir, böylece herkes aynı yazılımı geliştirebilir veya iç işleyişini anlayabilir. Açık kaynaklı yazılımlarla, herkesin genellikle ondan değişiklik yapmasına, yeni işletim sistemlerine ve komut seti mimarilerine aktarmasını, başkalarıyla paylaşmasını veya bazı durumlarda pazarlamasını sağlar. Bilim adamları Casson ve Ryan, açık kaynağın benimsenmesinin çeşitli politika temelli nedenlerine işaret ettiler - özellikle, aşağıdaki kategorilerde açık kaynağın (çoğu tescilli formata kıyasla) artan değer önerisi:

 

  • Emniyet
  • Uygun Fiyatlı
  • Şeffaflık
  • Sonsuzluk
  • Birlikte çalışabilirlik
  • Esneklik
  • Yerelleştirme – özellikle yerel yönetimler bağlamında (yazılım kararları verme). Casson ve Ryan, özel mülk yazılım satın almaya veya açık kaynaklı bir seçenek uygulamaya karar verirken bu faktörlerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi de dahil olmak üzere "hükümetlerin vergi mükelleflerine karşı doğal bir sorumluluğu ve güven yükümlülüğü olduğunu" savunuyorlar.

 

n0vc2tl.jpg


Açık Kaynak Tanımı, açık kaynaklı bir felsefe sunar ve açık kaynaklı yazılımın kullanımı, değiştirilmesi ve yeniden dağıtılması için koşulları daha da tanımlar. Yazılım lisansları, kullanıcılara aksi takdirde telif hakkı sahibine ait telif hakkı saklı kalacak haklar verir. Birkaç açık kaynaklı yazılım lisansı, Açık Kaynak Tanımı sınırları içinde nitelendirilmiştir. En belirgin ve popüler örnek, "daha fazla gelişme ve uygulamanın aynı lisans altına yerleştirilmesi koşuluyla özgür dağıtıma izin veren" GNU Genel Kamu Lisansı'dır (GPL), bu nedenle de ücretsizdir.

Açık kaynak etiketi, Netscape'in Ocak 1998'de Navigator (Mozilla olarak) için bir kaynak kodu sürümü duyurusuna yanıt olarak 7 Nisan 1998'de Palo Alto'da düzenlenen bir strateji oturumundan ortaya çıktı. Oturumdaki bir grup kişi arasında Tim O'Reilly, Linus Torvalds, Tom Paquin, Jamie Zawinski, Larry Wall, Brian Behlendorf, Sameer Parekh, Eric Allman, Greg Olson, Paul Vixie, John Ousterhout, Guido van Rossum, Philip Zimmermann , John Gilmore ve Eric S yer aldı. Arjantin. Navigator'ın kaynak kodunun yayınlanmasından önce, İngilizce'deki "free" kelimesinin belirsizliğinden kaynaklanan olası bir karışıklığı açıklığa kavuşturmak için bu fırsatı kullandılar .

Birçok kişi, 1969'dan beri İnternet'in doğuşunun açık kaynak hareketini harekete geçirdiğini iddia ederken, diğerleri açık kaynaklı ve özgür yazılım hareketleri arasında ayrım yapmamaktadır.

1985 yılında kurulan Özgür Yazılım Vakfı (FSF), "özgür" kelimesinin dağıtım özgürlüğü (veya "ifade özgürlüğünde olduğu gibi özgür") anlamına geldiğini ve ücretsiz (veya "özgür biradaki gibi özgür") anlamına gelmediğini ifade ediyordu . Özgür yazılımın çoğu zaten özgür olduğundan (ve hala da öyledir), bu tür özgür yazılımlar sıfır maliyetle ilişkilendirilmiştir ve bu da ticari karşıtı gibi görünüyordu.

Açık Kaynak Girişimi (OSI), Şubat 1998'de Eric Raymond ve Bruce Perens tarafından kuruldu. İnternet geliştirici topluluğu tarafından zaten sağlanan açık geliştirme davalarına karşı kapalı yazılım geliştirmeden en az 20 yıllık kanıtlarla OSI, "açık kaynak" davasını Netscape gibi ticari şirketlere sundu. OSI, strateji oturumu sırasında Öngörü Enstitüsü'nden Christine Peterson tarafından önerilen bir terim olan "açık kaynak" etiketinin kullanılmasının , özellikle "özgür yazılımı" ticari karşıtı olarak gören bireyler için belirsizliği ortadan kaldıracağını umuyordu. Serbestçe kullanılabilen kaynak kodunun pratik faydaları hakkında farkındalık yaratmaya çalıştılar ve büyük yazılım şirketlerini ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerini açık kaynağa getirmek istediler. Perens, "açık kaynak" ı OSI için bir hizmet markası olarak kaydetmeye çalıştı , ancak bu girişim ticari marka standartlarına göre pratik değildi. Bu arada, Raymond'un makalesini Netscape'in üst yönetimine sunmanın bir sonucu olarak - Raymond basın bültenini okuyana kadar keşfetmedi ve Netscape CEO'su Jim Barksdale'in PA'sından günün ilerleyen saatlerinde bir çağrı aldı - Netscape, Navigator kaynak kodunu açık kaynak olarak yayınladı ve olumlu sonuçlar aldı.

Tanımlar

 


Açık Kaynak Girişimi'nin (OSI) tanımı, çeşitli hükümetler tarafından uluslararası alanda standart veya fiili tanım olarak kabul edilmektedir . Buna ek olarak, Debian, Drupal Derneği, FreeBSD Vakfı, Linux Vakfı, OpenSUSE Vakfı, Mozilla Vakfı, Wikimedia Vakfı, Wordpress Vakfı dahil olmak üzere dünyanın en büyük açık kaynaklı yazılım projelerinin ve katkıda bulunanların çoğu, OSI Ortaklık Sözleşmesi aracılığıyla OSI'nin misyonunu ve açık kaynak tanımını sürdürmeyi taahhüt etmiştir.

OSI, bir yazılım lisansını açık kaynak olarak kabul edip etmediğini belirlemek için Açık Kaynak Tanımı'nı kullanır. Tanım, esas olarak Perens tarafından yazılan ve uyarlanan Debian Özgür Yazılım Yönergeleri'ne dayanıyordu. Perens, yazılarını Özgür Yazılım Vakfı'nın (FSF) ancak daha sonra yaygın olarak bulunan "dört özgürlüğüne" dayandırmadı.

Perens'in tanımına göre, açık kaynak, kaynak kodunu, kodun kullanımı ve değiştirilmesi konusunda rahat veya var olmayan kısıtlamalarla genel halka açık hale getiren geniş bir yazılım lisansıdır. Açık kaynağın açık bir "işlevi", yazılımın hızlı evrimini sağlamak için bir kuruluş veya kullanıcı tarafından kullanım veya dağıtım konusunda çok az kısıtlama getirmektedir.

Başlangıçta kabul etmesine rağmen, FSF'den Richard Stallman şimdi "Açık Kaynak" teriminin "özgür yazılım" olarak adlandırdıkları şeye kullanılmasına açıkça karşı çıkıyor. İki terimin "neredeyse aynı yazılım kategorisini" tanımladığını kabul etse de, Stallman terimleri eşitlemenin yanlış ve yanıltıcı olduğunu düşünüyor. Stallman ayrıca, FSF'nin yazılım özgürlüğü için idealist standartlarından ödün vererek özgür yazılım ideallerinin tehdit altında olmasından korkarak, Açık Kaynak Girişimi'nin sözde pragmatizmine karşı çıkıyor. FSF, özgür yazılımı açık kaynaklı yazılımın bir alt kümesi olarak görür ve Richard Stallman, DRM yazılımının örneğin, kullanıcılarına özgürlük vermemesine rağmen (onları kısıtlar) açık kaynak olarak geliştirilebileceğini ve bu nedenle özgür yazılım olarak nitelendirilmediğini açıkladı.

 

twhm31w.png


Açık kaynaklı yazılım lisansları

Ana madde: Açık kaynak lisansı

Daha fazla bilgi için: Özgür yazılım lisansı

Ayrıca bakınız: Ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım § Lisanslar ve Yazılım lisansı

Bir yazar açık kaynaklı bir projeye kod katkısında bulunduğunda (örneğin, Apache.org), bunu açık bir lisans (örneğin, Apache Katılımcı Lisans Sözleşmesi) veya örtük bir lisans (örneğin, projenin zaten kod lisansladığı açık kaynak lisansı) altında yapar. Bazı açık kaynaklı projeler katkıda bulunulan kodu lisanslamaz, ancak aslında projedeki kod katkılarını kabul etmek için yazarın telif hakkının ortak bir şekilde atanmasını gerektirir.

Özgür yazılım/açık kaynak lisanslarına örnek olarak Apache Lisansı, BSD Lisansı, GNU Genel Kamu Lisansı, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, MIT Lisansı, Eclipse Kamu Lisansı ve Mozilla Kamu Lisansı verilebilir.

Açık kaynaklı lisansların çoğalması, açık kaynak hareketinin olumsuz bir yönüdür, çünkü lisanslar arasındaki farklılıkların yasal etkilerini anlamak genellikle zordur. Mevcut 180.000'den fazla açık kaynaklı proje ve 1400'den fazla benzersiz lisansla, "kapalı kaynaklı" ticari işletmelerde açık kaynaklı kullanımın nasıl yönetileceğine karar vermenin karmaşıklığı önemli ölçüde artmıştır. Bazıları evde yetiştirilirken, diğerleri Berkeley Software Distribution ("BSD"), Apache, MIT tarzı (Massachusetts Institute of Technology) veya GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL") gibi normal FOSS lisanslarından sonra modellenmiştir. Bu amaçla, açık kaynaklı uygulayıcılar, FOSS lisanslarının gruplandırıldığı sınıflandırma şemalarını kullanmaya başlarlar (genellikle copyleft hükmünün getirdiği varlık ve yükümlülüklere dayanarak; copyleft hükmünün gücü).

Açık kaynak/özgür yazılım hareketi için önemli bir yasal kilometre taşı, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin özgür yazılım lisanslarının telif hakkıyla korunan çalışmaların kullanımına kesinlikle yasal olarak bağlayıcı koşullar getirdiğine ve bu nedenle mevcut telif hakkı yasası kapsamında uygulanabilir olduklarına karar verdiği 2008 yılında kabul edildi. Sonuç olarak, son kullanıcılar lisans koşullarını ihlal ederse, lisansları kaybolur, yani telif hakkını ihlal ederler. Bu lisanslama riskine rağmen, çoğu ticari yazılım satıcısı, örneğin Apache lisansını kullanarak lisans koşullarına uyarken ticari ürünlerde açık kaynaklı yazılım kullanır.

Sertifikasyon

Sertifika, kullanıcı güveni oluşturmaya yardımcı olabilir. Sertifikasyon en basit bileşene, tüm yazılım sistemine uygulanabilir. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Uluslararası Yazılım Teknolojisi Enstitüsü , "Küresel Masaüstü Projesi" olarak bilinen bir proje başlattı. Bu proje, her son kullanıcının anlayabileceği ve etkileşime girebileceği, dil ve kültürel engelleri aşabileceği bir masaüstü arayüzü oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, gelişmekte olan ülkelerin bilgi sistemlerine erişimini artıracaktır. UNU/IIST, sertifikalar sunarak yazılımın kalitesinden ödün vermeden bunu başarmayı umuyor.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 hafta sonra...

Sohbete katıl

Şimdi mesajını gönderebilir ve daha sonra kayıt olabilirsin. Bir hesabın varsa, hesabınla göndermek için şimdi oturum aç.

Misafir
Bu konuya yanıt ver...

×   Zengin metin olarak yapıştırıldı.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...